Demonteerimistööd

Kui vajate professionaalset demonteerimistööd, usaldage Metruna UAB kogemusi ja kvalifitseeritud töötajaid.

Teostame:
• metallehitiste/konstruktsioonide mitmesugused demonteerimis-/lõiketööd;
• korrastame kliendi territooriumi;
• tagame tehtud tööde ohutuse;
• aitame kliendil leida optimaalseid lahendusi;
• teostame töid kogu Leedus.