Apie kompaniją

UAB „Metruna“ yra Lietuvoje pirmaujanti metalų laužo didmeninio supirkimo, paruošimo ir realizavimo perdirbimui įmonė. Mūsų veiklos sritis yra metalų laužo ir atliekų surinkimo, paruošimo ir perdavimo perdirbimui paslaugos.

UAB “Metruna“ vizija:
UAB “Metruna“ siekia būti į kliento poreikius besiorientuojančia metalų laužo tvarkymo rinkos lydere.

UAB “Metruna” misija:
UAB “Metruna“ veikla remiasi efektyviais sprendimais metalų laužo susidarymo vietose ir centralizuotai valdoma logistika, apdorojimo procesais ir pardavimais. Per veiklos procesų valdymą siekiama išsikeltų kokybės tikslų įgyvendinimo.

Rinkdami, apdorodami ir perduodami perdirbimui atliekas mes taupome gamtos išteklius ir mažiname atliekų kiekį, jų kenksmingą poveikį aplinkai bei energijos išlaidas. Siekdami nuolatinio gerinimo, esame įsipareigoję laikytis teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų ir reguliariai peržiūrime savo veiklą, stengdamiesi didinti veiklos rezultatyvumą. Mes nuolat tobuliname savo kokybės vadybos sistemą, nustatydami ir įgyvendindami kokybės tikslus ir užduotis.
Savo veikloje mes stengiamės naudoti geriausius ekonomiškai prieinamus gamybos būdus ir priemones.

Mūsų personalas žino savo darbo įtaką saugumui, aplinkai ir medžiagų bei veiklos kokybei, supranta įmonės tikslus ir užsiima jų įgyvendinimu. Vadovybė remia ir atlygina tikslingą, novatorišką veiklą ir skatina saugumo ir kokybės gerinimą. Mūsų organizacijos darbuotojai žino kokybės politikos esmę, keliamus tikslus ir savo funkcijas.

Mes dirbame atsidavę, ekonomiškai ir lanksčiai. Bendradarbiaudami su savo klientais ir partneriais plėtojame mūsų paslaugų spektrą, siekdami klientų poreikių tenkinimo ir kokybės valdymo gerinimo.